česky

english

Varimatik

foto

Kotle VARIMATIK jsou automatické kotle na spalování hnědého uhlí, zrnění 5-25mm ořech 2, vybavené kotlovou automatikou umožňující bezobslužný provoz a řízení tepelného výkonu kotlů pokojovým termostatem nebo jiným moderním programovatelným řídícím systémem. Obsluha musí zajistit pouze doplňování paliva do velkoobjemových zásobníků kotlů a občasné odstranění popela ze spáleného uhlí. Objem násypky a popelníkového prostoru je konstruován na několikadenní průměrný provoz.

Kotle VARIMATIK mají spalovací rošt s elektrickým pohonem. Vyžadují napájení 230 V nebo 3 x 400 V. V případě přerušení dodávky el. energie kotel přechází do stavu pohotovosti a po obnovení dodávky el. energie automaticky pokračuje v provozu. Výrobce zaručuje náběh provozu i po výpadku více než 24 hodin. Kotle se napojují na standartní komín, jsou vybavený vlastním ventilátorem. Účinnost kotlů přesahuje 80%. Kotle jsou konstruovany tak, aby splnily požadavky z hlediska emisních limitů spalin. Max. pracovní přetlak mědia je 200 kPa.

více informací na stránkách výrobce www.varimatik.cz